Deka Ekzerco

Federacia Universitato de Ceará

Fako de Komputanta – CB0515

Prof. João Fernando

Ekzercoj

Studento: Josberto Francisco Vieira Barbosa

Dosiernomo: 344106

Hacking kun:

for i en *.pdf; pdftotext “${i}”; done

1. Montru ke propozicio kun n ligiloj havas maksimume 2n + 1 subformuloj.

2. Montru ke ĉiu propona formulo ne-atoma σ havas unika maniero esti malkomponita, tio estas, ekzistas du propozicioj φ kaj ψ tiaj ke σ = (φ2ψ) (kie e ∈ {∧, ∨, →}), aŭ (ekskluziva ) estas propozicio φ tia ke σ = (¬φ).

3. Estu ⊧ φ → ψ tia ke φ kaj ψ havas almenaŭ unu propona simbolo komune. Pruvu ke σ estas formulo konstruita nur el proponaj simboloj okazantaj en ambaŭ φ kaj ψ tia ke φ → σ kaj σ → ψ. Notu: En plenumo de la Ĝeneva Konvencio kaj la Protokolo de Kyoto, mi haltas tian pruvon per indukto … Ĉar nun …

4. Por vidi se vi estas atenta… Kio estas netaŭga jena argumento? “Se mi kurus la 100 metroj sub 10 sekundoj, estus akceptita en la brazila delegitaro kiu iras al la Londonaj Olimpikoj. Ĉar mi ne kuras la 100-metrojn sub 10 sekundoj, mi ne estos akceptita en la brazila delegitaro kiu iras al la Londonaj Olimpikoj.”

5. Por trejni la uzon de veraj tabloj kaj scia reprezento uzante formuloj de propona logiko. Notu la jenajn deklarojn: Ĉiu persono kun muzika orelo kapablas kanti ĝuste. Neniu estas vera muzikisto se vi ne povas enrapturi lian publikon. Neniu, kiu havas muzikan orelon povas enrapturi lian publikon. Neniu, sed vera muzikisto, povas formi simfonio.

Bazita sur tiu informo, kiun propraĵoj havi personon kiu formis simfonion? Formaligu tiuj deklaroj uzante formuloj de propona logiko kaj uzante veraj tabloj respondi tiun ĉi demandon.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo
D       E      

Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo
Ferdinando C. N. Pereira kaj Stuart M. Shieber

Microtome Eldonejo
Brookline, Masaĉuseco

Antaŭparolo al Millennial Reeldono

Ĉi reeldono de Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo varias iomete de la originala eldono. La figuroj estis refaritaj. Danke al Petro Arvidson por la opcio de la novaj figuroj. Kelkaj unuavice tipografia erratas de la unua eldono estis fiksitaj en ĉi reeldono. Danke al Cecile Balkanski, Mark Johnson, Karen Lochbaum, John O’Neil, Ted Nesson, kaj Wheeler Ruml por marki erarojn en la antaŭa eldono. Eraroj aŭ misfeatures de pli substanca speco ne traktitaj en la aktuala revizio. Ajna ceteraj problemoj en la teksto estas la aŭtoroj ‘.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Prolog and Natural-Language Analysis
D E

Prolog and Natural-Language Analysis
Fernando C. N. Pereira and Stuart M. Shieber

Microtome Publishing
Brookline, Massachusetts

Preface to Millennial Reissue

This reissue of Prolog and Natural-Language Analysis varies only slightly from the original edition. The figures have been reworked. Thanks to Peter Arvidson for the setting of the new figures. A number of primarily typographical errata from the first edition have been fixed in this reissue. Thanks to Cecile Balkanski, Mark Johnson, Karen Lochbaum, John O’Neil, Ted Nesson, and Wheeler Ruml for pointing out errors in the previous edition. Errors or misfeatures of a more substantial sort were not treated in the present revision. Any remaining problems in the text are the authors’.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo
D       E      

Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo
Ferdinando C. N. Pereira kaj Stuart M. Shieber

Microtome Eldonejo
Brookline, Masaĉuseco

Antaŭparolo

Ĉi cifereca eldono de Pereira kaj Shieber la Antaŭparolo kaj NaturalLanguage Analizo estas distribuita en neniu respondeca por Microtome Eldonejo sub licenco priskribita en la antaŭa demando kaj en la ttt-ejo. Al hardbound eldono (ISBN 0-9719997-0-4), presita sur acidfree papero kun biblioteko katenante kaj inkluzivas ĉiujn apendicoj kaj du indeksoj (kaj sen tiuj inline interrompoj), estas haveblaj de http://www.mtome.com kaj aliaj libristoj.

Dum la lastaj kelkaj jaroj, ni kondukis serion de lernilojn kaj klasoj enkonduki la programlingvo Antaŭparolo de ekzemplo programoj kiuj aplikas ĝin al la problemo de natura lingvo analizo kaj prilaborado. Ĉi tiu volumo komencis kiel la notojn por tutorial instruis per unu el la aŭtoroj, Pereira, ĉe la Dudek-Tria Ĉiujara Kunveno de la Asocio por Komputa Lingvistiko en Ĉikago dum julio 1985. Dum la falo de 1986, ni organizis kurson ĉe Universitato Stanford sur la sama temo por kiu la originalaj notoj estis etenditaj. La impeto por organizi kaj pligrandigi tiujn diversajn prelego notoj en pli kohera teksto venis de niaj kolegoj ĉe la Centro por la Studo de Lingvo kaj Informoj (CSLI), kaj la projekto estis ebligita per donaco de la Sistemo Disvolvado Fondaĵo.

Laŭlonge de la vojo, ni estis helpita de kelkaj el niaj kolegoj. Ray Perrault estis sufiĉe afabla por permesi al ni daŭrigi laboron en ĉi tiu projekto eĉ kiam niaj aliaj respondecoj en SRI International estis nun kaj tiam preterrigardis. David Israelo estis fundamenta por peri la okaza subvencio sub kiu la libro estis skribita kaj sen kiuj ne estus estinta; ni devas ankaŭ danki aliaj membroj de la CSLI administrado-en aparta, Jon Barwise, John Perry, kaj Brian Smith-por siaj apogon kaj faciligo de ĉi tiu projekto.

La teksto estis plibonigita konsiderinde per la klopodoj de pluraj kolegoj kiuj volontulis legi malnetoj de la libro. John Urso, Mary Dalrymple, Roberto Keller, Peter Ludlow, Richard Aŭ’Keefe, Ray Perrault, kaj Ivan SAG ĉiuj havigis inestimable komentojn, korektojn kaj plibonigojn. Ni provis uzi tiel de lia konsilo al tempo permesita. Ni nur deziras, ke ni havis sufiĉe da tempo por accomodate pli de la ŝanĝoj kiuj ni nun rimarkas bezonas.

Eldona helpo de Dikran Karagueuzian de CSLI kaj Valerie Maslak de SRI estis ankaŭ valorega. Iliaj penadoj estas speciale dankas pro la rigida tempo limigoj sub kiuj estis pelitaj al la laboro. La projekto estis plu akcelita de la penadoj de Emma Pease, Lynn Ruggles kaj Nancy Etchemendy, kiu helpis nin en la formaton de la libro, speciale la figuroj kaj indekso.

Multaj projektoj de la manuskripto kaj la fina fotilo preta kopio estis typeset helpe de Leslie Lamport la LaTeX dokumenton preparado sistemo kaj Donald Knuth TeX kompostado sistemo sur kiu ĝi baziĝas. Ni dankas ilin por krei kaj farante libere disponebla tiuj fajnaj iloj.

Fine, ni volas danki Anna Pereira kaj Linda Sarnoff kiuj portis la pezon de nia idiosincrásica konduto dum la genezo de tiuj notoj. Ĉi tiu libro estas dediĉita al ili.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Prolog and Natural-Language Analysis
D E

Prolog and Natural-Language Analysis
Fernando C. N. Pereira and Stuart M. Shieber

Microtome Publishing
Brookline, Massachusetts

Preface

This digital edition of Pereira and Shieber’s Prolog and NaturalLanguage Analysis is distributed at no charge by Microtome Publishing under a license described in the front matter and at the web site. A hardbound edition (ISBN 0-9719997-0-4), printed on acidfree paper with library binding and including all appendices and two indices (and without these inline interruptions), is available from http://www.mtome.com and other booksellers.

Over the last few years, we have led a series of tutorials and classes introducing the programming language Prolog by way of example programs that apply it to the problem of natural-language analysis and processing. This volume began as the notes for a tutorial taught by one of the authors, Pereira, at the Twenty-Third Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics in Chicago during July of 1985. During the fall of 1986, we organized a course at Stanford University on the same subject for which the original notes were extended. The impetus for organizing and expanding these various lecture notes into a more coherent text came from our colleagues at the Center for the Study of Language and Information (CSLI), and the project was made possible by a gift from the System Development Foundation.

Along the way, we were aided by a number of our colleagues. Ray Perrault was kind enough to allow us to pursue work on this project even when our other responsibilities at SRI International were now and then overlooked. David Israel was instrumental in procuring the occasional grant under which the book was written and without which it would not have been; we must also thank other members of the CSLI administration—in particular, Jon Barwise, John Perry, and Brian Smith—for their support and facilitation of this project.

The text was improved considerably by the efforts of several colleagues who volunteered to read drafts of the book. John Bear, Mary Dalrymple, Robert Keller, Peter Ludlow, Richard O’Keefe, Ray Perrault, and Ivan Sag all provided invaluable comments, corrections and improvements. We attempted to use as much of their advice as time permitted. We only wish that we had enough time to accomodate more of the changes that we now realize are needed.

Editorial assistance from Dikran Karagueuzian of CSLI and Valerie Maslak of SRI was also invaluable. Their efforts are especially appreciated given the stiff time constraints under which they were forced to work. The project was further expedited by the efforts of Emma Pease, Lynn Ruggles and Nancy Etchemendy, who aided us in the formatting of the book, especially the figures and index.

Many drafts of the manuscript and the final camera-ready copy were typeset with the help of Leslie Lamport’s LatEX document preparation system and Donald Knuth’s TEX typesetting system on which it is based. We thank them for creating and making freely available those fine tools.

Finally, we want to thank Ana Pereira and Linda Sarnoff who bore the brunt of our idiosyncratic behavior during the genesis of these notes. This book is dedicated to them.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo
D       E      

Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo
Ferdinando C. N. Pereira kaj Stuart M. Shieber

Microtome Eldonejo
Brookline, Masaĉuseco

c F. C. N. Pereira kaj S. M. Shieber 1987
Millenial reeldono c FCN Pereira kaj SM Shieber 2002

Ĉi tiu verko estas la cifereca eldono de Pereira kaj Shieber la Antaŭparolo kaj Naturaj-Lingvo Analitiko. La verko estas ankaŭ disponebla por vendo en hardbound eldono (ISBN 0-97199970-4), presita sur acida-libera papero kun biblioteko katenante kaj inkluzivas ĉiujn apendicoj kaj du indeksoj, de Microtome la retejo ĉe http://www.mtome.com kaj aliaj libristoj .

Ĉi tiu verko estas kovrita de kopirajto, kiu restriktas la uzoj kiujn vi povas fari de la verko. Ĉiuj rajtoj estas rezervitaj de la kopirajto-posedanto. La kreinto maniere donas permeson reprodukti kaj distribui la cifereca eldono de tiu verko, en tute aŭ parte, en cifereca aŭ fizikaj formatoj, sub la sekvaj limigoj: Vi ne rajtas enspezi por kopioj de la verko, kun la escepto de reakiro de rekta kostoj de reprodukto por dissendo de la verko al studentoj en kursoj. Vi ne rajtas modifi la laboro, inkluzive elimini aŭ modifo de ajna enigita sciigoj. Vi devas inkluzivi titolo, aŭtoro, kopirajto informo, kaj tiu ĉi permesilo en ajna reproduktoj; ĉi lasta kondiĉo povas esti eksigita de reprodukti kopiojn de la adekvataj paĝoj de la laboro de antaŭaj afero.

Ĉi cifereca eldono de Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo estas distribuita en neniu zorge por nekomerca uzo de Microtome Eldonejo.

Enhavo
Antaŭparolo

1. Enkonduko
1.1. Intenco
1.2. Logiko Programado kaj Lingvo
1.3. Programado En Antaŭparolo.
1.4. Superrigardo. . .
1.5. Bibliografiaj Notoj. . .

2. Datumbazo Antaŭparolo
2.1. Datumbazoj kaj Informmendoj
2.1.1. Simpla Database. .
2.1.2. Demandante la Database
2.2. Etendante la Query Language
2.3. La Logiko de Antaŭparolo.
2.4. La Funkciado de Database Antaŭparolo. . .
2.4.1. Pruvo Arboj kaj Strekas
2.5. Rekursie predikita Difinoj
2.5.1. Variablo Renomado. .
2.5.2. Finaĵo.
2.6. Problemo Sekcio: Semantika Retoj.
2.7. Ĉirkaŭteksto-liberaj gramatikoj. . .
2.7.1. Axiomatizing Ĉirkaŭteksto-liberaj gramatikoj. .
2.7.2. Ĉirkaŭteksto-liberaj gramatikoj en Antaŭparolo
2.7.3. Antaŭparolo kiel Parser
2.8. Problemo Sekcio: gramatikoj.
2.8.1. Sintaksa Analizilo por Datumbazo Antaŭparolo
2.8.2. Etendante CFGs kun Intersekco
2.8.3. Transiro Retoj.
2.9. Bibliografiaj Notoj.

3. Pura Antaŭparolo
3.1. Antaŭparolo Skribmaniero Revisited
3.2. Terminoj kaj Unuiĝo.
3.3. Funkcioj en Antaŭparolo kaj Aliaj Lingvoj
3.3.1. Alterna Skribmanieroj, Skribmanieras por _functors_.

Enhavo

Al hardbound eldono de Antaŭparolo kaj Naturaj-lingvo Analizo estas havebla
el http://www.mtome.com kaj aliaj libristoj.

3.4

4. Pliaj Temoj en Naturaj-lingvo Analizo
4.1. Semantika Lego
4.1.1. La lambda kalkulo
4.1.2. Simpla compositivo Semantics. . .
4.1.3. Kodi la Semantika System en Antaŭparolo
4.1.4. Partaj Ekzekuto. . .
4.1.5. Kvantigis Substantivo Frazoj
4.1.6. Kvantoro Medio. . .
4.2. Etendante la sintaksa Kovrado. . .
4.2.1. Helpa Verboj
4.2.2. Jes-Ne Demandoj. .
4.2.3. Plenigita-Gap dependecoj
4.2.4. Relativa klaŭzoj. . .
4.2.5. WH-Demandoj
4.2.6. Semantiko de plenigita-Gap dependecoj. .
4.2.7. Gap threading
4.3. Problemo Sekcio: Gramatiko Vastigado.
4.3.1. Substantivo Komplementoj.
4.3.2. Substantivo Postmodifiers. .
4.3.3. Pli plenigita-Gap Konstruoj.
4.3.4. _categorial_ Gramatikoj.
4.4. Bibliografiaj Notoj.

5. Plena Antaŭparolo
5.1. Metalogical Instaladoj.
5.1.1. La alvoko predikato. . .
5.1.2. La kortego komando
5.1.3. La Nego-kiel-Fiasko Operatoro
5.1.4. La setof predikato. .
5.1.5. La aserti komando.

Listoj. . .
3.4.1. Listigi Processing. . .
3.4.2. Reprezentante String Pozicioj kun Listoj
La Logiko kaj Funkciado de Antaŭparolo Revisited.
3.5.1. Anstataŭigoj
3.5.2. Unuiĝo
3.5.3. Rezolucio
3.5.4. Antaŭparolo La pruvo proceduro. . .
3.5.5. Semantiko de Antaŭparolo
Problemo Sekcio: Terminoj kaj Listoj. .
Difina Klaŭzo gramatikoj.
3.7.1. Arboj por Simpla Frazoj. .
3.7.2. Enigo Antaŭparolo vokas en DCGs. . .
Problemo Sekcio: DCGs. .
3.8.1. La sintakso de Unua-Ordo Logiko
3.8.2. Etendante sintaksa Kovrado
Bibliografiaj Notoj

6. Interpretistoj
6.1. Antaŭparolo en Antaŭparolo
6.1.1. Absorción. .
6.1.2. Subtenante Pruvo Arboj. .
6.1.3. Unueco klaŭzoj.
6.2. Problemo Sekcio: Antaŭparolo Interpretistoj. . .
6.2.1. Sinsekve barita Profundo-Unua Serĉu
6.2.2. An Interpretisto Por Cut.
6.3. Interpretistoj por DCGs.
6.3.1. DCG en Antaŭparolo
6.3.2. DCG en DCG.
6.3.3. An Interpretisto por plenigita-Gap DCGs
6.4. Partaj Ekzekuto kaj Kompililoj
6.4.1. Partaj Ekzekuto Revisited
6.4.2. Kompili per Partaj Ekzekuto.
6.4.3. Universaleco de la Metodo
6.5. Fundo-Up sintaksa analizo. .
6.5.1. Kunligi
6.5.2. Kompili DCGs en Maldekstra-Angula sintaksaj analiziloj.
6.6. Tabular sintaksa analizo
6.6.1. Ineficiencias de Backtracking. .
6.6.2. Tabular sintaksa analizo en la abstrakta. .
6.6.3. Top-Down tabular sintaksa analizo
6.6.4. Subsumption.
6.6.5. La Top-Down tabular Parser en Ago. .
6.6.6. Ĝenerala tabular sintaksa analizo
6.6.7. Earley Depreno kaj Earley la CF sintaksa analizo Algoritmo
6.6.8. Limigoj de tabular sintaksaj analiziloj. .
6.7. Problemo Sekcio: DCG Interpretistoj kaj Kompililoj
6.8. Bibliografiaj Notoj. .

A. Printita de Specimeno Programoj
A.1. Al Noto sur Programado Stilo.
A.2. La diskuto Programo. .
A.3. La DCG Compiler. .

5.1.6. Aliaj Extralogical predicati.
Al Simpla Dialogo Programo.
5.2.1. Entute Operacio. . .
5.2.2. Sintaksa analizo. . .
5.2.3. LF Konvertiĝo
5.2.4. Konstruante A Reply
Uzanto Interago. . .
5.3.1. Simpla Eniro / Eligo komandoj
5.3.2. Simpla Uzanto Interfaco
Bibliografiaj Notoj

Bibliografio

Aside | Posted on by | Leave a comment

Prolog and Natural-Language Analysis
D E

Prolog and Natural-Language Analysis
Fernando C. N. Pereira and Stuart M. Shieber

Microtome Publishing
Brookline, Massachusetts

c F. C. N. Pereira and S. M. Shieber 1987
Millenial reissue c F. C. N. Pereira and S. M. Shieber 2002

This work is the digital edition of Pereira and Shieber’s Prolog and Natural-Language Analysis. The work is also available for sale in a hardbound edition (ISBN 0-97199970-4), printed on acid-free paper with library binding and including all appendices and two indices, from Microtome’s web site at http://www.mtome.com and other booksellers.

This work is covered by copyright, which restricts the uses that you may make of the work. All rights are reserved by the copyright holder. The copyright holder hereby gives you permission to reproduce and distribute the digital edition of this work, in whole or in part, in digital or physical formats, under the following restrictions: You may not charge for copies of the work, with the exception of recovery of direct costs of reproduction for distribution of the work to students in courses. You may not modify the work, including elimination or modification of any embedded notifications. You must include title, author, copyright information, and this license in any reproductions; this latter requirement may be discharged by reproducing copies of the pertinent pages from the work’s front matter.

This digital edition of Prolog and Natural-Language Analysis is distributed at no charge for noncommercial use by Microtome Publishing.

Contents
Preface

1. Introduction
1.1. Purpose  
1.2. Logic Programming and Language
1.3. Programming In Prolog  .
1.4. Overview   . . .
1.5. Bibliographic Notes  . . .

2. Database Prolog
2.1. Databases and Queries  
2.1.1. A Simple Database   . .
2.1.2. Querying the Database  
2.2. Extending the Query Language  
2.3. The Logic of Prolog    .
2.4. The Operation of Database Prolog  . . .
2.4.1. Proof Trees and Traces  
2.5. Recursive Predicate Definitions  
2.5.1. Variable Renaming   . .
2.5.2. Termination    .
2.6. Problem Section: Semantic Networks  .
2.7. Context-Free Grammars   . . .
2.7.1. Axiomatizing Context-Free Grammars . .
2.7.2. Context-Free Grammars in Prolog
2.7.3. Prolog as Parser  
2.8. Problem Section: Grammars   .
2.8.1. A Syntactic Analyzer for Database Prolog
2.8.2. Extending CFGs with Intersection
2.8.3. Transition Networks   .
2.9. Bibliographic Notes    .

3. Pure Prolog
3.1. Prolog Notation Revisited
3.2. Terms and Unification   .
3.3. Functions in Prolog and Other Languages
3.3.1. Alternate Notations for Functors .

Contents

A hardbound edition of Prolog and Natural-Language Analysis is available
from http://www.mtome.com and other booksellers.

3.4

4. Further Topics in Natural-Language Analysis
4.1. Semantic Interpretation  
4.1.1. The Lambda Calculus  
4.1.2. A Simple Compositional Semantics . . .
4.1.3. Encoding the Semantic System in Prolog
4.1.4. Partial Execution   . . .
4.1.5. Quantified Noun Phrases
4.1.6. Quantifier Scope   . . .
4.2. Extending the Syntactic Coverage  . . .
4.2.1. Auxiliary Verbs  
4.2.2. Yes-No Questions   . .
4.2.3. Filler-Gap Dependencies
4.2.4. Relative Clauses   . . .
4.2.5. WH-Questions  
4.2.6. Semantics of Filler-Gap Dependencies . .
4.2.7. Gap Threading  
4.3. Problem Section: Grammar Extensions  .
4.3.1. Noun Complements   .
4.3.2. Noun Postmodifiers   . .
4.3.3. More Filler-Gap Constructions  .
4.3.4. Categorial Grammars   .
4.4. Bibliographic Notes    .

5. Full Prolog
5.1. Metalogical Facilities   .
5.1.1. The call predicate  . . .
5.1.2. The cut command
5.1.3. The Negation-as-Failure Operator
5.1.4. The setof predicate  . .
5.1.5. The assert command  .

Lists     . . .
3.4.1. List Processing   . . .
3.4.2. Representing String Positions with Lists
The Logic and Operation of Prolog Revisited .
3.5.1. Substitutions  
3.5.2. Unification   
3.5.3. Resolution   
3.5.4. Prolog’s proof procedure  . . .
3.5.5. Semantics of Prolog  
Problem Section: Terms and Lists  . .
Definite Clause Grammars   .
3.7.1. Trees for Simple Sentences  . .
3.7.2. Embedding Prolog Calls in DCGs . . .
Problem Section: DCGs   . .
3.8.1. The Syntax of First-Order Logic
3.8.2. Extending Syntactic Coverage
Bibliographic Notes   

6. Interpreters
6.1. Prolog in Prolog    
6.1.1. Absorption     . .
6.1.2. Keeping Proof Trees    . .
6.1.3. Unit Clauses     .
6.2. Problem Section: Prolog Interpreters   . . .
6.2.1. Consecutively Bounded Depth-First Search
6.2.2. An Interpreter For Cut    .
6.3. Interpreters for DCGs     .
6.3.1. DCG in Prolog    
6.3.2. DCG in DCG     .
6.3.3. An Interpreter for Filler-Gap DCGs
6.4. Partial Execution and Compilers   
6.4.1. Partial Execution Revisited  
6.4.2. Compiling by Partial Execution   .
6.4.3. Generality of the Method   
6.5. Bottom-Up Parsing     . .
6.5.1. Linking    
6.5.2. Compiling DCGs into Left-Corner Parsers  .
6.6. Tabular Parsing    
6.6.1. Inefficiencies of Backtracking   . .
6.6.2. Tabular Parsing in the Abstract   . .
6.6.3. Top-Down Tabular Parsing  
6.6.4. Subsumption     .
6.6.5. The Top-Down Tabular Parser in Action  . .
6.6.6. General Tabular Parsing   
6.6.7. Earley Deduction and Earley’s CF Parsing Algorithm
6.6.8. Limitations of Tabular Parsers   . .
6.7. Problem Section: DCG Interpreters and Compilers
6.8. Bibliographic Notes     . .

A. Listing of Sample Programs
A.1. A Note on Programming Style     .
A.2. The TALK Program      . .
A.3. The DCG Compiler      . .

5.1.6. Other Extralogical Predicates .
A. Simple Dialogue Program  .
5.2.1. Overall Operation  . . .
5.2.2. Parsing   . . .
5.2.3. LF Conversion
5.2.4. Constructing A Reply
User Interaction   . . .
5.3.1. Simple Input/Output Commands
5.3.2. A Simple User Interface
Bibliographic Notes

Bibliography

Aside | Posted on by | Leave a comment